• Inloggen

Zelfsturing

Geïnspireerd door Ricardo Semler zijn we bij DearNova aan het bouwen aan een organisatie waarbij de verantwoordelijkheden door alle medewerkers worden gedeeld. Het uitgangspunt van Semler is dat medewerkers het meeste baat hebben bij een gestroomlijnde en goed functionerende organisatie en zelf uitstekend in staat zijn de juiste beslissingen te nemen.

Vanuit deze gedachte zorgen wij dat onze Smart Creatives voortdurend in contact staan met onze klanten: als geen ander weten zij wat onze klanten willen en kunnen ze deze wensen meenemen in de diensten en producten die wij leveren.

Teams

Om snel in te kunnen spelen op de ontwikkelingen bij onze klanten hebben we onze organisatie verdeeld in verschillende teams. Deze teams dragen de verantwoordelijkheid voor een specifieke discipline of een aantal klanten. Beslissingen die binnen deze verantwoordelijkheid vallen worden zoveel mogelijk genomen binnen het team zelf.

De raad

Uiteraard doen zich ook vraagstukken voor die de grenzen van een team overstijgen. Om deze zaken af te stemmen, werkt DearNova met een raad. Alle teams hebben een afgevaardigde in deze raad zodat spanningen die voor de hele organisatie gelden globaal kunnen worden aangepakt en naar het team kunnen worden teruggekoppeld.

De raad komt samen in drie soorten vergaderingen.
Wekelijks stemmen de teams hun voortgang op elkaar af in de operationele raadsvergadering.
Wanneer we de manier waarop we samenwerken willen veranderen, dan doen we dit in de organisatorische raadsvergadering. Deze bijeenkomst is eens in de zes weken.
Tenslotte worden langere termijn doelen eens per kwartaal besproken in de strategische raadsvergadering.

Op deze manier zijn we in staat om goed focus te houden en prioriteiten te stellen zonder dat we het lange termijn belang uit het oog verliezen.

Interesse

Wil je meer weten over het gedachtengoed van Ricardo Semler en de manier waarop wij daar bij DearNova een invulling aan hebben gegeven? Neem contact met ons op, dan praten we je bij onder genot van een goede kop koffie.