• Inloggen

Vernieuwing Online Leaseloket

De Lage Landen heeft aan DearNova gevraagd de nieuwe strategie te vertalen naar een concreet concept dat aansluit bij behoefte van klanten van De Lage Landen.

Met de opkomst van internet heeft De Lage Landen een direct kanaal voor leasing binnen het MKB opgezet onder de naam Leaseloket. Vanaf de start was Leaseloket een succes. Om de succesvolle groei van Leaseloket organisatorisch voldoende te blijven ondersteunen heeft De Lage Landen aan DearNova gevraagd de nieuwe strategie te vertalen naar een concreet concept dat aansluit bij de business- en IT behoeften van De Lage Landen.

 

Toekomst analyse

De Lage Landen vroeg aan DearNova om als specialist in complexe klantinteractie-oplossingen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een nieuw concept voor het Leaseloket. Het doel van deze ondersteuning was om binnen korte tijd de strategische businessdoelen te vertalen naar een concreet concept, inclusief een roadmap voor de realisatie van de verschillende onderdelen van de oplossing.

DearNova heeft De Lage Landen op de volgende wijze geholpen:

  • Concept Creation workshops: hierbij wordt samen met de belangrijkste betrokkenen uit de business een front-office concept uitgewerkt in een prototype en worden de globale eisen en wensen geformuleerd;
  • Roadmap design: het ontwikkelen van een business- en architectuurvisie die samenkomt in een programma, waarin de projectorganisatie wordt beschreven en diverse projecten en fasen in de tijd worden uitgezet;
  • Gedetailleerde analyse: op basis van het prototype en de high level requirements is een gedetailleerde analyse uitgevoerd om de business case beter te kunnen onderbouwen.

Door de inzet van DearNova heeft De Lage Landen in zeer korte tijd een duidelijke scope en toekomstvaste architectuur kunnen vaststellen die voldoet aan de ambities van de business en tevens haalbaar zijn binnen de mogelijkheden van ICT om op deze manier klanten optimaal te helpen.

De Lage Landen

De Lage Landen, onderdeel van Rabobank, is marktleider in Nederland op het gebied van leasing.