• Inloggen

Optimalisatie conversie

DearNova heeft voor Meetingpoint de conversie van een online proces geoptimaliseerd op basis van website statistieken en gebruikersonderzoek.

Meetingpoint faciliteert financieel adviseurs in de keuze van een verzekering met het platform Mp4all. Hoewel dit platform voldoende keuzen en informatie leek te verschaffen, bleef een uiteindelijke aanvraag van een polis te vaak uit. Vooral de conversie vanuit ‘de vergelijker’ naar de aanvraag van een polis bij Meetingpoint was te laag. Op deze flow van vergelijker naar aanvraag heeft DearNova een conversie-analyse verricht en aanbevelingen gedaan voor mogelijkheden ter verbetering.

Naar aanleiding van deze succesvolle eerste analyse, heeft Meetingpoint vervolgens DearNova gevraagd tooling in te richten voor doorlopende analyse van de conversie en het verrichten van A/B-tests.

Per kwartaal worden de bevindingen uit deze metingen en analyses besproken en doet DearNova aanbevelingen ter verbetering aan Meetingpoint.

Meetingpoint

Meetingpoint is een onderneming, opgericht door een aantal grote verzekeraars met als doelstelling de financieel adviseur meer slagkracht te geven.