• Inloggen

De ideale klantreis

DearNova heeft voor a.s.r. de klantreis van morgen uitgewerkt en gevisualiseerd zodat a.s.r. haar digitale dienstverlening kan verbeteren en de meerwaarde voor haar klanten kan vergroten.

De lat voor klantinteractie ligt anno 2015 hoog. Klanten willen gehoord worden, willen meer zelf kunnen doen en zijn op zoek naar gebruiksvriendelijkheid. Dit biedt veel kansen voor a.s.r. om hier met haar vernieuwde digitale dienstverlening op in te spelen. Tegelijkertijd vraagt dit ook een verandering in het denken van de organisatie om service te omarmen, processen te versimpelen en de klant online meer inzicht te bieden in zijn eigen verzekeringsproces.

Specifiek voor de bestaande klanten van a.s.r. zijn de mogelijkheden om maximale service te bieden in het schadeproces op een inspirerende manier visueel in kaart gebracht, gebaseerd op inzichten uit de klantreis van deze doelgroep. DearNova heeft in een aantal workshop de ideale klantreis geschetst en vertaald in functionaliteiten voor het optimaliseren van de online service. Het resultaat is een aansprekend concept en een eerste stap om de toekomstige dienstverlening van a.s.r. beter aan te laten sluiten bij de behoeften van de klant.

ASR

ASR is één van de grotere verzekeraars in Nederland. ASR biedt een compleet portfolio van verzekeringsproducten aan meer dan twee miljoen klanten.