• Inloggen

Conceptcreatie aanmeldproces

PsyNet is een digitaal platform waarop cliënten en behandelaars informatie delen en met elkaar communiceren. Een unieke organisatie van zorg rondom de (chronisch) psychiatrisch cliënt, mantelzorger, huisarts en een team van zorgaanbieders uit diverse disciplines. PsyNet wil het proces rondom aanmelding van de cliënt en zijn of haar netwerk optimaliseren en heeft zichzelf het doel gesteld om vanaf het moment van aanmelden het netwerk van behandelaren binnen een week compleet te hebben.

Een belangrijke succesfactor om dit ambitieuze doel te realiseren is om vanuit het klantperspectief naar de verschillende werkprocessen te kijken. In alle stappen die worden geformuleerd moet een koppeling worden gelegd met de mate waarin het inspeelt op de behoefte van de klant, het doel van de stap en de taak die volbracht moet worden. Aangezien DearNova specialist is in het samenbrengen van klantwens en techniek heeft PsyNet aan DearNova gevraagd een conceptcreatie traject te doen over hoe het aanmeldproces geoptimaliseerd kan worden.

Tijdens het conceptcreatie traject heeft DearNova samen met verschillende stakeholders en klanten het volgende opgeleverd: Een doelgroepverkenning, een visualisatie van de klantreis en het ideale proces op basis van deze klantreis. Vervolgens is het concept gevisualiseerd en onderbouwd met een technische verkenning. Zo was PsyNet door de uitkomsten van dit traject geheel klaar om het ideale aanmeldproces te gaan realiseren.

PsyNet

PsyNet is een initiatief van het UMC Utrecht Hersencentrum, huisartsen in Utrecht, Altrecht, Lister, Victas Verslavingszorg en Buurtteams Utrecht. Het is een platform voor cliënten en hun hulpverleners, mantelzorgers en overige zorgverleners.