• Inloggen

Conceptcreatie verbeteren bereikbaarheid

DearNova heeft voor Rijkswaterstaat een concept ontwikkeld voor het publiekelijk toegankelijk maken van de gegevens over de bereikbaarheid over het Nederlandse wegennet. Het concept is verbonden met het project “vanAnaarBeter” waarmee Rijkswaterstaat burgers wil informeren over hinder op de route.

Uiteindelijk is het vergroten van de bereikbaarheid in Nederland de grotere missie van Rijkswaterstaat. Dit wordt ingevuld door het verstrekken van juiste en actuele informatie over hinder in de Nederlandse reisinfrastructuur.

Het door DearNova ontwikkelde concept bevat een “data winkel” waarin marktpartijen op laagdrempelige wijze kunnen beschikken over de bereikbaarheidsdata van Nederland. Daarmee draagt Rijkswaterstaat direct bij aan een verbeterde bereikbaarheid van Nederland zonder zelf alle toepassingen hiervoor in eigen beheer te realiseren.

Het ontwikkelde concept bestaat uit een visuele schets van de datawinkel met de focus op klantinteractie. Het concept is mede ontwikkeld na een grondige data-analyse en bevat ook een schets van de technische architectuur en een roadmap voor de realisatie van het concept.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.