• Inloggen

Prototyping ticketing

De ticketverkoop is erg belangrijk voor het Anne Frank Huis. Deze moet zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk verlopen om de grote vraag vanuit de markt te kunnen ondersteunen. Het Anne Frank Huis biedt nu al een gedeelte van de tickets online aan, maar gaat dit vergroten naar 60% van de tickets. Hierdoor wordt de online ticketverkoop alleen maar belangrijker.

DearNova heeft samen met het Anne Frank Huis in verschillende conceptcreatie workshops een prototype ontwikkeld van de nieuwe User Interface wat uiteindelijk geïntegreerd kan worden met het nieuwe ticketsysteem, het bestaande CMS en de betalingsprovider.
Het conceptcreatie traject heeft geleid tot een klikbaar prototype, de requirements voor de realisatie & implementatie en een roadmap met onderbouwde keuzes.

DearNova onderscheidt zich in dit traject door de combinatie van kennis met betrekking tot het in kaart brengen van de klantreis alsmede hoogwaardige IT-kennis en ervaring. Ons doel is niet alleen het in kaart brengen van behoeften en daar een concept voor te bedenken, we brengen ook in kaart wat de technische haalbaarheid is en welke keuzes er gemaakt moeten worden om dit concept ook daadwerkelijk te realiseren.

Anne Frank Huis

Het Anne Frank Huis wordt jaarlijks door ongeveer 1,2 miljoen mensen bezocht. Het huis herinnert indringend aan de Tweede Wereldoorlog, aan de Joodse onderduikers die zich hier twee jaar lang verborgen houden voor de nazi’s, aan Anne Frank en het beroemd geworden dagboek dat zij hier schrijft.