• Inloggen

Conceptcreatie gedeelde besluitvorming

Samen met DearNova heeft het LUMC een concept ontwikkeld voor een online behandelplatform waarmee meer inzicht wordt geboden in de gevolgen van diabetes en gezamenlijke besluitvorming wordt gefaciliteerd.

Online hulpverlening is een middel om de geformuleerde doelen en ambities van het LUMC te kunnen realiseren. Patiëntgerichtheid staat hierbij hoog op de agenda. Met behulp van meer online klantinteractie kan worden ingespeeld op de behoeften van de patiënt en de medewerkers van LUMC, zoals het ondersteunen en verbeteren van de patiëntrelatie, het verbeteren van de resultaten van het zorgproces en het meer integreren van online interactie binnen het zorgproces

Als concrete casus om deze ambitie in te vullen heeft het LUMC in samenspraak met DearNova gekozen voor de jonge diabetespatiënt. Diabetes is een chronische ziekte die vraagt dat de patiënt zijn levensstijl daarop aanpast. Met name in het eerste jaar na de diagnose is veel behoefte aan ondersteuning en motivatie om daarbij verstandige keuzes te maken.

Het concept sluit optimaal aan bij de leefwereld van de patiënt en biedt het LUMC de mogelijkheid de beschikbare tijd voor een consult optimaal te gebruiken. Door de praktische functies en gepersonaliseerde informatie en interactie is het voor de jonge diabetes patiënt een aantrekkelijke aanvulling op de geboden zorg.

Het concept is tot stand gekomen op basis van een analyse van de patiëntreis en een aantal workshops waarin consultants, designers en architecten van DearNova samen met het zorgteam van het LUMC het concept hebben opgebouwd. De input van de patiënt is daaraan toegevoegd op basis van een inventarisatie van de behoefte onder de doelgroep.

LUMC

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie. DearNova werkt samen met het programma zorgvernieuwing, wat een breed programma is binnen het LUMC om vernieuwing in de zorg door te voeren.